Anmälan om avbrott på program vid DSV

Det här formuläret kan bara användas av studenter vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV.

Om du väntar på betyg för en kurs inom ditt program ber vi dig att ansöka om avbrottet efter att du fått betyget inrapporterat i Ladok.

Personuppgifter

Uppgifter om dina studier

Formuläret måste undertecknas av dig för att kunna behandlas. Skriv under med din signatur i rutan nedan.